Ancheta care arată cum fosta directoare de la Agenția Națională de Transplant și iubitul ei făceau scamatorii cu banii bolnavilor

Postat la: 05.07.2019 09:13

2018 a fost un an de foc pentru programul de transplant românesc: probleme nerezolvate din trecut, noi atacuri menite să distrugă acest sistem salvator de vieți, insufi cienta preocupare din partea celei care a condus Agenția Națională de Transplant.

Venită taman de la Cluj ca să „pună transplantul pe roate", chirurgul Anca Alexandra Baculea nu a făcut decât să greșeascăfl agrant. Și-a luat ca ajutoare patru „voluntari", unul fi ind chiar iubitul ei, doctorul ORL Marian Stamate, de la Spitalul Colțea. În urma unui audit intern, făcut la comanda Ministerului Sănătății, dezastrul făcut de cei doi a ieșit la iveală. Ministrul Sorina Pintea a demis-o pe Anca Baculea, iar cea din urmă, lezată în urma pierderii funcției, a pornit - împreună cu dr. Stamate - un atac nu doar asupra Ministerului, ci și asupra programului de transplant. Datele consemnate în raport arată că dr. Anca Baculea și dr. Marian Stamate au făcut numeroase găinării, sifonând din banii statului pe plimbări cu avionul, chirii de 950 de euro pe lună, facturi de întreținere și câte și mai câte.

Dr. Anca Baculea, cea care a condus mai puțin de un an Agen ția Națională de Transplant (04.07.2018 - 05.03.2019), a intrat în atenția pu blicului după ce și-a adus, în mod ilegal, iubitul în Agenție, cu intenția de a o conduce împreună. Acum se află în vizorul unei anchete a Ministerului Sănătății. EVZ a aflat rezultatul catastrofal din raportul auditului intern, realizat în perioada februarie-martie a acestui an, audit care a dus și la demiterea sa urgentă.

În actul oficial se arată cum, printre multe altele, Anca Baculea l-a tranformat pe iubitul ei, dr. Marian Stamate, de la un simplu voluntar în ANT, la director UATM (Unitatea de Asistență Tehnică și Management al programelor naționale de sănătate publică). Acesta, medic ORList cu normă întreagă la Spitalul Colțea din București, pentru a nu-și periclita salariul frumos de la Colțea, angajându-se pe unul mai mic la ANT, a intrat în „Transplant" cu un banal contract de voluntariat, dar și cu o decizie internă în care nu se regăseau responsabilitățile sau acțiunile la care va lua parte. Alături de el au mai venit și doi medici pe care dr. Stamate îi mentora, dar și un jurnalist.

Toți cei patru „voluntari" au fost eliminați de îndată ce inspectorii auditori au pus piciorul în agenție, după ce aceștia au constatat că „legea nu permite voluntariatul în ANT" și au dispus anularea imediată a contractelor. O dată cu ele, auditorii au cerut și anularea titulaturii de consilier onorific, aceasta funcție fiind inexistentă în organigrama ANT.

Ca urmare a acestui control, Sorina Pintea s-a văzut pusă la zid de cei în care a avut încredere, dar și târâtă în mocirlă și calomniată de dr. Stamate, ca o vendetă pentru tragerea scaunului de sub fund. EVZ a aflat, în exclusivitate, că Pintea l-a trimis și pe Stamate în judecată.

Iată ce au descoperut auditorii la ANT, punctual:

Banii contribuabililor cheltuiți aiurea, sume lipsă

Concluzia auditorilor: „Riscul desfășurărilor unor activități neconforme cu legislația în vigoare". Aceștia exemplifică: „Facturi fără CFPP" (n.r. Control Fininciar Preventiv Propriu). Auditorii dispun: „Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând transportul cu avionul la întrunirea de lucru care a avut loc la Cluj Napoca, în perioada 26-28 octombrie 2018, acordate fără drept legal consilierului onorific.". Deplasarea a fost a Ancăi Baculea împreună cu iubitul Marian Stamate.

„Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând plata dublă a cheltuielilor de cazare și transport cu avionul către directorului executiv al ANT, ocazionate de deplasarea la Iași, în perioada 8.12- 10.12.2018".

„Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând taxa parcare aeroport și transport taxi, decontate fără bază legală de către personalul aflat în delegare".

„Constituirea unei comisii interne pentru identificarea tuturor sumelor acordate cu încălcarea prevederilor legale pe perioada delegării și detașării personalului unității și recuperarea acestora în condițiile legii."

„Analizarea și recuperarea de către conducerea unității, în condițiile legii, a sumelor reprezentând plata utilităților, decontate fără bază legală de către personalul detașat", auditorii făcând referire la faptul că dr. Anca Baculea, pe lângă faptul că își deconta chiria de 950 de euro pe lună, ea își deconta din ANT și facturile de întreținere.

Nerespectarea în totalitate a prevederilor legale referitoare la justificarea cheltuielilor privind deplasările și titulaturi „inventate"

S-a ridicat problema unor „plăți, în sumă de 980 de lei, reprezentând transportul cu avionul la întrunirea de lucru ce a avut loc la Cluj, în perioada 26- 28 octombrie 2019, pentru consilierul onorific numit în baza deciziei interne ANT. Plata a fost efectuată contrar prevederilor legale în vigoare întrucât directorul executiv ANT nu are dreptul legal de a numi consilieri onorifici. Și totodată, funcția onorifică nu atrage după sine avantaje sau profituri materiale(...)

Decontarea cheltuielilor reprezentând transportul și cazarea directorului executiv al ANT și a coordonatorului UATM la Iași, în perioada 08.12-10.12.2018, la evenimentul aniversar „18 ani de transplant renal la Iași". Ordinele de delegație care au stat la baza acestor deplasări nu conțin elementele obligatorii prevăzute de reglementările legale în domeniu, respectiv sunt fără semnături și vize ale persoanelor împuternicite (CFP, verificat decont, titular avans, aprobat conducătorul unității). Iar decontul de cheltuieli nu s-a făcut individual de către titularul decontului."

Soft de contabilitate descărcat de pe internet

„Au fost achiziționate de la DYNAMIX Data echipamente IT în valoare de 23.907 lei. Nu există documente din care să reiasă că s-a efectuat cumpărarea directă după prospectarea pieții. Factura nu prezintă viza „Bun de plată". Conform Anexei 1, punctul 4, „Plata cheltuielilor" din OMFP pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, nu se poate efectua plata când nu există confirmarea serviciului efectuat și documnentele nu sunt vizate pentru Bun de plată. În urma rezilierii acestui contract, gestionarea RNT a revenit în totalitate ANT. În anul 2019 nu au mai fost achiziționate servicii de mentenanță și actualizare a produsului informatic legislativ, deși acest lucru este necesar pentru buna funcționare a unei instituții, având în vedere permanenetele modificări ale legislației și necesitatea cunoașterii acestora de către angajați. Menționăm faptul că unitatea se confruntă cu o lipsă majoră de personal, iar utilizarea în aceste condiții a unui soft nou de contabilitate descărcat de pe internet implică riscuri maxime pentru buna desfășurare a activității și calitatea rezultatelor obținute. Din discuțiile purtate cu reprezentanții unității, a reieșit faptul că există o lipsă de suport din partea firmei de la care a fost descărcat programul de contabilitate. Aceștia nu sunt responsabilizați în niciun fel pentru problemele care pot apărea în funcționarea programului, neexistând un angajament legal între firmă și unitate.

Registrul național de transplant (RNT), scos din funcțiune!

„Înscrierea în RNT are drept consecință atribuirea codului unic CUIANT (acordat persoanelor înscrise pe listele de așteptare a unui organ). În urma sesizărilor directorului executiv al ANT, dr. Anca Baculea la DIICOT a deficiențelor privind aplicarea prevederilor legale din OUG 79/2004, art 3. alin. b, prin care deși ANT înființează și gestionează RNT, la nivelul insituției nimeni din presonalul angajat nu putea desfășura această activitate, deoarece, întreaga administrare a RNT era făcută de această firmă. În urma rezilierii contractului cu ONLINE SERVICES SRL, administrarea RNT a revenit în totalitate ANT. Bazele de date din RNT cuprind doar liste de așteptare pe centre, nu la nivel național, cum ar fi normal pentru ca registrul să funcționeze. Din discuțiile cu repreze ntanții ANT a reieșit faptul că în momentul actual nu există certitudinea unei actualizări la zi a tuturor datelor introduse în RNT și că este necesară includerea în cadrul RNT a unei evidențe reale și exacte a monitorizărilor pacienților post transplant, precum și evidența strictă a reacțiilor/efectelor adverse, complicaților generale și specifice post-transplant. În momentul actual nu există certitudinea unei actualizări la zi a tuturor datelor introduse în RNT. La nivel național nu există criterii privind coordonarea și alocalea de organe prelevate de la donatorul în moarte cerebrală."

Nereguli la achizițiile publice de lucrări de reparații curente

În perioada în care dr. Baculea era director executiv, sediul ANT a necesitat reparații. Acestea au fost făcute doar pe foaie, conform raportului care arată că s-au plătit lucrări inexistente: „Nu au fost efectuată estimarea valorii lucrării de reparații în urma unor calcule sau antemăsurători. Din analiza documentelor prezentate se constantă neconcordanțe între datele înscrise. Astfel, deși procesul verbal de recepție al lucrării este datat 14.12.2018, în cuprinsul acestuia se menționează faptul că activitatea comisiei de recepție a avut loc în data de 20.12.2018. Totodată, data procesului de recepție este aceeași cu data încheierii contractului, lucru imposibil, deoarece lucrarea de reperații nu putea fi executată în aceeași zi. Menționăm faptul că nu a fost emisă o decizie de constituire a Comisiei de recepție a lucrărilor. Acesta a fost semnat doar de către directorul unității și reprezentantul executantului. Cu toate acestea, factura a fost emisă pentru suma integrală a reparațiilor conform contractului, respectiv, 2.999,14 lei. Precizăm faptul că nici la momentul efectuarii prezentei misiuni de audit, lucrările de reparații nu erau finalizate.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu