Parchetul arata cum s-au vândut vagoanele de la CFR Marfă la fier vechi

Postat la: 05.05.2017 10:58

Procurorii DIICOT au destructurat o vastă rețea care a devalizat pur și simplu CFR Marfă. Grupul infracțional organizat este descris în amănunt de procurorii antimafia care au documentat în amănunt toată activitatea infracțională și s-au cerut deja mandate de arestare pentru nu mai puțin de 19 inculpați:

"S-a reținut faptul că, în cursul anului 2016, la nivelul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A, s-a constituit un grup infracțional organizat, implicând factori de decizie de la nivelul central și teritorial al societății de transport, având ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate.

Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza procedurii de licitație deschisă nr.162/2016 inițiată de S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A, a unui număr de 2450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria "deșeu fier vechi greu" și "deșeu fier vechi special" (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară.

Manopera frauduloasă a fost atent premeditată de factorii de decizie din cadrul S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A în conivență cu reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, pe fondul unor colaborări anterioare, care ridică, de asemenea suspiciuni ce vor face obiectul unor cercetări ulterioare. Premeditarea activității infracționale și deplina conivență între factorii de decizie de la nivelul S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A și SC REMAT SA CĂLĂRAȘI se desprinde cu evidență din amplul material probator administrat în cauză și se evidențiază cu pregnanță în modul în care a fost inițiată procedura de vânzare a lotului de vagoane menționat, în modul cum a fost încheiat contractul cu SC REMAT SA CĂLĂRAȘI și în modalitatea de executare a contractului, de constituire și funcționare a comisiilor de casare, de întocmire ulterioară în fals a documentelor aferente casărilor și de circuitul deșeurilor metalice după ieșirea din gestiunea S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A.

Din această perspectivă, pentru o mai bună înțelegere a întregului mecanism infracțional, trebuie analizate sintetic câteva linii directoare, care fixează activitatea infracțională și oferă o imagine generală a acesteia:

In primul rând, certa premeditare a activității infracționale, care se desprinde din câteva elemente de fapt susținute de probatoriul administrat:

- anterior demarării colaborării infracționale cu SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A realiza casările de vagoane cu mijloace proprii (fără a apela la serviciile altor societăți, pentru tăiere, transport etc.) și se preocupa de comercializarea materialelor pe tipuri distincte de deșeuri, apte să atragă mai multe oferte de cumpărare și, implicit, prețuri mai mari.

De asemenea, în documentele încheiate în urma casărilor, se menționau distinct tipurile de materiale rezultate - fier, oțel etc. Existau în acest scop și formulare tipizate de procese-verbale de casare, cu rubrici distincte (secțiunea "II MATERIALE", pct. 2, cuprindea rubrica "Deșeuri oțel aliat"), stabilite printr-o dispoziție a conducerii S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A valabilă încă din cursul anului 1999 (dispoziția nr. 47/27.09.1999).

- modul în care s-a realizat includerea lotului de 2450 vagoane în categoria bunurilor supuse casării și felul în care s-a realizat oferta de vânzare de către S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A.

În primă fază, prin Nota nr.E 2.5/518/07.08.2014, conducerea S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. recomanda Consiliului de Administrație al societății (unde Directorul general Mihuț Constantin Crăciun avea oricum calitatea de membru) "scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație a 2450 de vagoane de marfă". În baza acestei note, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.129/26.08.2014 s-a decis "scoaterea din funcțiune și valorificarea în conformitate cu legislația în vigoare a 2450 de vagoane de marfă"

Se poate constata că, pentru a nu trezi suspiciuni, nici în Nota de fundamentare și nici în Hotărârea Consiliului de Administrație nu se face mențiunea modului în care urmează a se realiza valorificarea materialelor rezultate din casare, ambele documente rezumându-se la a stabili, cu titlu generic, scoaterea din funcțiune și valorificarea a 2450 de vagoane de marfă. Procedura frauduloasă care urma a fi implementată, va fi decisă ulterior, după cum vom arăta, prin dispoziții ale conducerii executive a S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A.

Ulterior, întrucât S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A este o societate cu capital de stat, bugetul de venituri și cheltuieli trebuie aprobat prin Hotărâre de Guvern. În acest punct, se impun remarcate două elemente importante, care atestă premeditarea activității infracționale.

Mai întâi, prin Nota de fundamentare a HG nr.659/2016, prin care era aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A, era prevăzut și prețul care se anticipa a fi încasat în urma scoaterii la licitație a celor 2450 de vagoane. În acest punct, se constată că reprezentanții S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A au avansat deja un preț de vânzare calculat pentru deșeurile de fier vechi, cu omiterea faptului că deșeurile provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria "deșeu fier vechi greu" și "deșeu fier vechi special" (oțel), având o valoare de piață superioară.

În al doilea rând, în chiar Nota de fundamentare a HG nr.659/2016 se prevedea că: "Pentru a mări șansele de valorificare, vagoanele aprobate la casare vor fi scoase la licitație pe loturi mai mici care să permită participarea la licitație a unui număr mai mare de potențiali clienți". Modalitatea de executare a contractului, de constituire și funcționare a comisiilor de casare, de întocmire ulterioară în fals a documentelor aferente casărilor:

- în condițiile mai sus expuse, conducerea executivă a S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A decide scoaterea la vânzare a celor 2450 de vagoane. Și aici se pot constata unele indicii ale conivenței cu reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI.

Astfel, oferta de vânzare inițiată de S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A pe Bursa de Mărfuri București viza cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, fără a se ține deci cont de Nota de fundamentare a HG nr.659/2016, menită tocmai să rentabilizeze activitatea societății. Ca atare, singurul ofertant pentru achiziția întregii cantități a fost SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de profil din România.

În plus, oferta viza de la bun început categoria "fier vechi", o dovadă în plus a faptului că se urmăra încă de la demararea contractului ocultarea cantităților de "deșeu fier vechi greu" și "deșeu fier vechi special" (oțel), cu o valoare de piață net superioară.

Ulterior, între S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A și SC REMAT SA CĂLĂRAȘI se încheie contractul de vânzare-cumpărare nr. V.1.5/709/2016, care nu mai avea ca obiect cantitatea de 49.000 tone fier vechi ofertată la bursă, ci vânzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane. Numai că cele 2450 de vagoane supuse casării însumează cantitățile de 35.002,12 tone de oțel și 16.584,50 tone de fier vechi greu.

Prețul de achiziție a fost de 120 euro/tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru "deșeu fier vechi greu" era de 175,88 euro/tonă, iar pentru "deșeu fier vechi special" (oțel) era de 218,90 euro/ tonă. Rezultă că prin această manoperă s-a realizat practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% în cazul "deșeurilor fier vechi special" (oțel) și cu 46,56% în cazul "deșeurilor fier vechi greu".

- ulterior încheierii contractului, în vederea punerii în aplicare a planului infracțional, conducerea executivă a S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. emite dispoziția nr. V 1.5/711/2016, înaintată sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A. din Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, privind aducerea la îndeplinire a contractului nr. V.1.5/709/2016, încheiat între S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI.

În dispoziție, se solicita ca la nivelul fiecărei sucursale, să se desemneze un responsabil pentru casarea vagoanelor, care să se ocupe de toate formalitățile care trebuiau îndeplinite pentru executarea contractului (pct.2). De asemenea, în dispoziție se preciza expres că, în documentația care se va întocmi la momentul casării vagoanelor, se vor menționa "cantități de fier", iar în avizul de însoțire a mărfii, se va menționa că produsul transportat este " fier vechi provenit din tăierea vagoanelor nr..... (pct.15)". Aceasta cu toate că, așa cum am arătat, conform dispoziției nr. 47/27.09.1999 în vigoare, existau în acest scop și formulare tipizate de procese-verbale de casare, cu rubrici distincte pentru materialele rezultate din casare.

- manopera frauduloasă se va putea constata și din analiza modului în care au fost întocmite ulterior documentele de casare. Astfel, dispoziția nr. V 1.5/711/2016 menționează la pct.12 că "sucursalele vor întocmi proces-verbal de casare a mijlocului fix, conform Dispoziției 47/1999 (Anexa 2)". Respectiva anexă reprezenta însă tocmai formularul tipizat de proces-verbal de casare la care ne-am referit, care conținea rubrici distincte pentru materialele rezultate din casare (secțiunea "II MATERIALE", pct. 2, cuprindea rubrica "Deșeuri oțel aliat").

În aceste condiții, într-o primă etapă s-a decis înlăturarea din formularul de proces-verbal a rubricii "Deșeuri oțel aliat", pentru a se putea menționa toată cantitatea la rubrica fier vechi. Ulterior, întrucât unii dintre membrii comisiilor de casare s-au arătat circumspecți la întocmirea unor astfel de acte, s-a decis păstrarea în formular a rubricii "Deșeuri oțel aliat", la care nu trebuia însă completată nicio cantitate, întreaga cantitate rezultată urmând a fi menționată ca fier vechi, conform planului infracțional.

- pe de altă parte, conform Convenției comune de lucru încheiate între S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A și SC REMAT SA CĂLĂRAȘI cu privire la derularea contractului nr. V.1.5/709/2016, reprezentanții societății beneficiare urmau să facă parte din toate comisiile de casare constituite la nivel teritorial.

Din această poziție, reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI împreună cu funcționarii din conducerea sucursalelor S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A au exercitat presiuni constante asupra membrilor comisiilor de casare, în vederea constrângerii acestora la manopere frauduloase convenite. Așa cum se poate desprinde și din analiza unora dintre interceptările ambientale realizate de colaboratorul autorizat, unii dintre angajații S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A refuzau să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate și al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracțională, situații în care funcționarii din conducerile sucursalelor și reprezentanții societății beneficiare exercitau amenințări asupra acestora cu desfacerea contractelor de muncă, determinându-i pe unii să-și reconsidere poziția inițială.

- conform planului infracțional pus în practică de către membrii grupării, la momentul procedurilor de casare a vagoanelor, erau întocmite în fals documente care atestau cantități de fier vechi obținute din casări, prin omiterea cu știință a atestării cantităților reale de "deșeu fier vechi greu" și "deșeu fier vechi special" (oțel).

Nu în ultimul rând, este de observat și circuitul deșeurilor metalice după ieșirea din gestiunea S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A.

- din analiza probatoriului administrat, rezultă cu evidență că principala categorie de deșeuri metalice vizată de ansamblul infracțional a fost oțelul. După cum arătam, acesta are un preț mediu de tranzacționare de 218,90 euro/ tonă. Or, prin manopera frauduloasă a disimulării cantităților de oțel rezultat din casări, sub forma fierului vechi, membrii grupării au urmărit cu evidență însușirea diferenței de preț dintre suma plătită de SC REMAT SA CĂLĂRAȘI către S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A (120 euro/tona de fier vechi) și prețul cu care SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a vândut mai departe oțelul.

Din această perspectivă, sunt emblematice convorbirile telefonice dintre administratorul de fapt al SC REMAT SA CĂLĂRAȘI - inc.Tawil Abbas - și reprezentantul principalului client al societății - SC SILCOTUB SA ZALĂU - de unde rezultă destinația finală a cantităților de oțel preluate de SC REMAT SA CĂLĂRAȘI de la S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. Se constată astfel că oțelul este produsul cel mai puternic negociat între părți, caz în care SC REMAT SA CĂLĂRAȘI ajunge să vândă oțelul către SC SILCOTUB SA cu prețul de 260 dolari/tonă (deci peste prețul mediu pe piață). Aspectele rezultate din interceptările convorbirilor telefonice se coroborează cu mențiunile facturilor încheiate între SC REMAT SA CĂLĂRAȘI și SC SILCOTUB SA.

- din aceeași perspectivă, se impune evidențiat și un alt aspect la fel de relevant. Livrarea deșeurilor metalice către SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, ulterior casărilor, se realiza în baza unor avize, în care s-a menționat constant livrarea de "fier vechi provenit din casare", care era recepționat ca atare de reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, conform practicii infracționale în curs.

La începutul anului 2017, în cadrul dosarului penal s-a solicitat un control din partea Direcției Regionale Antifraudă Fiscală cu privire la modul în care era evidențiată în contabilitatea SC REMAT SA CĂLĂRAȘI relația comercială cu S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. Ulterior solicitării de documente de către inspectorii antifraudă, reprezentanții SC REMAT SA CĂLĂRAȘI au început să își ia unele măsuri, menite să oculteze participarea lor la activitatea infracțională. Astfel, se poate constata că, spre deosebire de avizele de până atunci, avizele întocmite începând cu respectivul moment conțin mențiunea "fier vechi provenit din casare" din partea expeditorului S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A., însă beneficiarul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI începe să recepționeze marfa cu mențiunea "se confirmă deșeu fier greu". Or, această schimbare în atitudinea reprezentanților SC REMAT SA CĂLĂRAȘI nu face altceva decât să confirme, o dată în plus, modul de lucru mai sus expus (disimularea oțelului și fierului greu sub forma de fier vechi), precum și caracterul fals al documentelor întocmite cu ocazia casărilor de vagoane.

În ceea ce privește contribuția inculpaților la activitatea infracțională, se poate observa că în manoperele frauduloase au fost implicați factori de decizie de la nivelul central și teritorial ai societății de transport, precum și reprezentanții societății beneficiare, astfel:

Primul palier al grupului infracțional organizat, a fost constituit din conducerea executivă a societății S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A, compusă din Directorul general Mihuț Constantin Crăciun, Directorul Operațiuni Dezvoltare MR Daniel Ciobanu, Directorul Departament Vânzări - Trafic Eugen Tudor, Directorul Economic - Financiar Pavel Bărculeț, Managerul Juridic Silviu Valeriu Costea, Directorul Trafic Constantin Alupoaie, Directorul vagoane Florin Enache, șeful Biroul Urmărire Contracte Mariana Căpățână, Șeful Serviciului Exploatare Vagoane George Niculescu.

Aceștia au inițiat vânzarea la bursa de mărfuri a celor 2450 de vagoane la preț de fier vechi, prin subevaluarea lor și obținerea unui preț mai mic decât valoarea reală. În urma declarării ca și câștigătoare a SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, la data de 25.08.2016, a fost încheiat Contractul de vânzare-cumpărare cu nr. V.1.5/709/2016 între S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, având ca obiect vânzarea de "fier vechi provenit din tăierea a 2450 de vagoane pe roți proprii", cu o valoare de 5.880.000 euro, din care 4.265.000 euro au reprezentat avansul inițial plătit de SC REMAT SA CĂLĂRAȘI.

Același palier decizional al grupului infracțional organizat a dispus sucursalelor din teritoriu ale S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A, omiterea menționării cantităților de fier greu și de oțel obținute din tăierea vagoanelor, solicitând ca în documentația de casare să fie menționate doar cantități de fier vechi. În acest sens, a fost emisă adresa nr. V 1.5/711/2016, înaintată sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A, Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, privind aducerea la îndeplinire a contractului nr. V.1.5/709/2016, încheiat între S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A. și S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, prin care s-a solicitat demararea formalităților de casare conform "Convenției comune de lucru", stabilită între părți.

În adresă, s-a solicitat ca la nivelul fiecărei sucursale, să se desemneze un responsabil pentru casarea vagoanelor, care se va ocupa de toate formalitățile care trebuie îndeplinite pentru aducerea la îndeplinire a contractului. De asemenea, în adresă s-a arătat că în documentația care se va referi la casarea vagoanelor, se vor menționa "cantități de fier" ( pct. 2) iar în avizul de însoțire a mărfi, se va menționa că produsul transportat este " fier vechi provenit din tăierea vagoanelor nr.....". Prin aceste limite impuse de adresă, au fost încălcate prevederile dispoziției nr. 47/27.09.1999, a Directorului General al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ"S.A. privind constatarea, evaluarea, casarea și valorificarea după casare a mijloacelor fixe disponibile, care în anexă, prevedea un formular tipizat de proces verbal de casare, cu secțiunea "II MATERIALE", pct. 2, cuprindea rubrica "Deșeuri oțel aliat". Această rubrică, trebuia completată cu cantitățile de deșeuri de oțel, rezultate în urma casării.

Din partea structurii centrale a unității de transport, Farcaș Bogdan Emilian a fost desemnat responsabil de punerea în aplicare și executare a contractului cu nr. V.1.5/709/2016. Acesta a primit documentația din sucursalele firmei de transport, ținând evidența casărilor, a cantităților de deșeuri livrate către firma beneficiară.

Implicarea inculpaților de pe acest palier în activitatea infracțională se desprinde atât din analiza materialului probator prezentat succint mai sus, cât și din analiza unora dintre interceptările telefonice autorizate în cauză.

Crăciun Mihuț Constantin, Director General S.N.T.F.M. "CFR Marfă" SA este semnatarul Contractului de vânzare-cumpărare numărul V.1.5./709/2016.

Se impune a fi observată convorbirea telefonică pe care acesta a avut-o în data de 22.11.2016, orele 16.55 cu Ciobanu Daniel, Directorul Operațiuni Dezvoltare MR, din care reiese că acesta din urmă este la o întâlnire cu directorul general al SC REMAT SA CĂLĂRAȘI. Totodată Crăciun Mihuț Constantin poartă mai multe discuții cu numitul Trocaru Ion, care la momentul respectiv îndeplinea funcția de Secretar de Stat la Ministerul Transporturilor, din care reiese faptul că acesta îi transmite nemulțumirea sa cu privire la unii membrii din Consiliul de Administrație al SNTFM "CFR Marfă", în concret față de numitul Tudor Eugen, Director Departamentului Vânzări - Trafic, considerând că interesele acestuia din urmă nu coincid cu interesele SNTFM "CFR Marfă".

Bărculeț Pavel, Director Economic S.N.T.F.M. "CFR Marfă", actualmente Director General Interimar al S.N.T.F.M. "CFR Marfă" este semnatar al Contractului de vânzare-cumpărare numărul V.1.5./709/2016.

Se impune a fi observat schimbul de mesaje telefonice pe care acesta l-a avut în data de 06.03.2017 cu Ionescu Violeta, director în cadrul S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A., în care cei doi vorbesc despre licitaţia de fier vechi ce avea loc în acea zi şi despre preţul la care s-a adjudecat unul dintre loturile scoase la vanzare.

Bonta Dan, Director Departament Dezvoltare Material Rulant S.N.T.F.M. "CFR Marfă" a semnat contractul de vânzare-cumpărare numărul V.1.5./709/2016.

Acesta a avut mai multe discuții telefonice din care reiese faptul că cunoaște detalii despre contracte referitoare la fier vechi ce urmează a fi semnate de viitorii parteneri. Se impune a fi observată convorbirea telefonică pe care acesta a avut-o în data de 18.11.2016, orele 09.07, cu o persoană utilizatoare a postului telefonic cu numărul 0721.578.882, referitor la vânzarea fierului vechi la Bursa Română de Mărfuri.

De asemenea, relevantă este și discuția din data de 13.12.2016, orele 10.31, când cei doi vorbesc despre licitația din data de 16.12.2016, referitoare la un nou lot de vagoane ce urmau a fi vândute de către S.N.T.F.M. "CFR Marfă", ocazie cu care Bonta Dan îi cere hârtia cu solicitarea de clarificări de la SC REMAT SA CĂLĂRAȘI. Tot din discuțiile purtate rezultă faptul că Bonta Dan era interesat de cantitatea de material neferos care rezultă din casarea unei locomotive, deoarece urmărea casarea unora dintre locomotivele existente.

Alte discuții evidențiează faptul că inculpatul era ținut la curent cu modul în care se derulau procedurile de casare și cu impedimentele survenite pe parcurs. Astfel, în data de 27.11.2016, la ora 17.02, acesta poartă o discuție cu un angajat care îi relatează faptul că firma ce se ocupă cu tăierea vagoanelor la Oradea a furat niște cabluri, iar interlocutorul îi cere lui Bonta Dan să ia legătura cu Rădulescu Stănel, responsabilul cu contractul din partea SC REMAT SA CĂLĂRAȘI, deoarece Oradea oprise șarjarea.

Enache Florin, ocupa funcţia de director vagoane şi a semnat contractul de vânzare-cumpărare cu numărul V.1.5./709/2016 cu firma Remat Călăraşi.

Acesta a purtat mai multe convorbiri telefonice interesante cauzei, care evidențiează implicarea sa în activitate. Se impune a fi observate convorbirile telefonice pe care acesta le-a avut în data de 20.03.2017 cu Violeta Ionescu care îi transmite că S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A. a fost ofertată pentru ambele loturi de vagoane scoase la licitaţie (este vorba despre un nou lot), prețul cu care s-au adjudecat loturile şi îi transmite să caute alte vagoane pentru a fi scoase la licitaţie.

La data de 20.03.2017, inculpatul poartă mai multe discuţii despre o persoană ce trebuie să se prezinte la D.N.A. Craiova, unde ar fi bine să nu meargă singur să nu vorbească "prostii", apoi contactează serviciul juridic pentru a se lua aceste măsuri.

Alupoaie Constantin, a ocupat funcţia de director trafic în anul 2016 când a şi semnat contractul de vânzare-cumpărare cu numărul V.1.5./709/2016.

Se impun a fi observate unele convorbirile telefonice care evidențiează cercul de complicități și interese personale existent la nivelul conducerii S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. Ca ex., la data de 23.02.2017 la ora 13:13, acesta poartă o discuţie telefonică cu Eugen Tudor, fost director în cadrul S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A., actualmente directorul unei case de expediţii pentru operatori privaţi, despre preţul unor tarife ridicate ce au fost aplicate în mod voit la contractele acestuia, deoarece nu mai face parte din conducerea C.A. a S.N.T.F.M. C.F.R. Marfă S.A, dar şi din răzbunarea directorului general Bărculeţ Pavel.

La data de 08.03.2017 la ora 19:22, poartă o discuţie telefonică cu același Eugen Tudor, în care acesta îi cere să grăbească procedura de plecare a unor trenuri care aparţin contractelor sale. Alupoaie Constantin îi relatează lui Eugen Tudor că nu poate, deoarece Ciobanu Daniel, directorul adjunct, este interesat să plece trenurile ce aparţin companiei VTR, unde are un anumit interes.

Al doilea palier al grupului infracțional organizat, este reprezentat de către funcționarii din cadrul sucursalelor S.N.T.F. MARFĂ "C.F.R. MARFĂ" S.A, Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța. În baza dispozițiilor ilegale date de nivelul de conducere al societății, funcționarii din teritoriu, au dispus întocmirea documentației de casare, prin omiterea consemnării cantităților de oțel, obținute din tăierea vagoanelor, facilitând astfel, traficarea în folosul S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, a diferenței rezultate din prețul de deșeuri din oțel sau fier greu și prețul de deșeu de fier vechi. De asemenea, aceștia au centralizat toate procesele verbale de casare întocmite la nivelul sucursalelor și le-au înaintat structurii centrale, în vederea radierii din patrimoniul societății a vagoanelor de marfă care au făcut obiectul casării.

În baza adresei nr. V 1.5/711/2016, directorii sucursalelor, au dispus demararea formalităților de casare a celor 2450 de vagoane, desemnarea responsabililor cu casarea vagoanelor și constituirea comisiilor de casare care să pună în aplicare prevederile contractului. În procesele verbale de casare a vagoanelor, întocmite de către membrii comisiilor de casare, s-a omis cu știință, contrar prevederilor dispoziției 47/27.09.1999, menționarea cantităților de oțel și fier rezultate din tăierea vagoanelor, toate deșeurile feroase fiind trecute la rubrica "Deșeuri fier".

La nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara, managerul Mașcovescu Mircea, a dispus prin ordinul 104/06.09.2016, desemnarea inginerului Filip Cornel, ca responsabil cu casarea vagoanelor precum și desemnarea responsabililor locali cu casarea.

În vederea punerii în aplicare a contractului de vânzare cumpărare, prin decizia 114/19.09.2016, a managerului Mașcovescu Mircea, s-au constituit la nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara cinci comisii de casare:

- Post Revizie Vagoane Ronaț Triaj - președintele comisiei Gram Oana, membrii Rada Ioan, Cornea Dumitru, Mocuța Sebastian,

- Post Revizie Vagoane Simeria Triaj - președintele comisiei Derscaru Cristian, membrii Gheroghițoiu Constantin, Dragan Alexandru, Vasile Mihai, Dumitraș Marius,

- Post Revizie Vagoane Curtici Triaj - președintele comisiei Moteț Flavius, membrii Bodea Dan, Siclovan Marcel, Ioan Florin,

- Post Revizie Vagoane Petroșani Triaj - președintele comisiei Sprivac Sorin, membrii Roman Viorel, Moldoveanu Viorel,

- Post Revizie Vagoane Caransebeș Triaj - președintele comisiei Voica Maria, membrii Bugariu Vasile și Popa Gheorghe.

După cum arătam, unii dintre angajații S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A refuzau să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate și al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracțională, situații în care funcționarii din conducerile sucursalelor exercitau amenințări asupra acestora cu desfacerea contractelor de muncă, pierderea locuințelor de serviciu etc.

În aceste condiții, în componența comisiilor inițial constituite au survenit pe parcurs anumite modificări. Astfel, prin decizia nr. 119/05.10.2016 a managerului Mașcovescu Mircea s-a dispus completarea comisiei de la Post Revizie Vagoane Ronaț Triaj, cu următorii membrii; ing. Gheorghițoiu Constantin, ing. Bodea Dan, ing. Copaci Cătălin, revizor tehnic vagoane Burdulea Neculai, revizor tehnic vagoane Apostol Ioan, revizor tehnic vagoane Scripniciuc Dragoș.

Ulterior, prin decizia nr. 128 din data 07.11.2016, managerul Mascovescu Mircea numește pentru post revizie Ronat Triaj ca toti revizorii tehnici de vagoane din cadrul acestei unități, prin rotație, în funcție de tura de serviciu, să facă parte din comisiile de casare încălcând astfel Dispoziția 47/1999. Desemnarea președinților comisiilor de casare s-a efectuat cu încălcarea art. 2 din dispoziția menționată, întrucât aceștia trebuiau să aibă funcția de cel puțin șef de serviciu.

În activitatea infracțională, managerul CZM Timișoara, a fost sprijinit de către inculpații Luca Ovidiu, Șef Serviciu C.L.S.C. CZM Timisoara, Corodan Gelu, Șef serviciu material rulant și Mutascu Mihai, Șeful oficiului tehnic.

Implicarea inculpaților de pe acest palier în activitatea infracțională se desprinde atât din analiza materialului probator prezentat succint mai sus, cât și din analiza unora dintre interceptările telefonice autorizate în cauză.

Inc. Corodan Gelu, deține funcția de șef serviciu material rulant și tine legătura permanent cu Centrala de la București si cu subunitățile unde se casează vagoane, fiind la curent cu activitatea de casare de la nivelul comisiilor constituite la nivelul CZM Timișoara, acesta fiind, alături de managerul Mașcovescu, semnatarul ordinului 104/06.09.2016, prin care a fost desemnat inginerului Filip Cornel, ca responsabil cu casarea vagoanelor precum și prin care s-au desemnat responsabilii locali cu casarea.

Se impune a fi observată convorbirea telefonică pe care acesta a avut-o în data de 17.11.2016, la ora 13:18, Moți Doru, reprezentantul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI. Din discuția acestora, a rezultat că vagoanele au fost achiziționate la un preț mai mic decât la precedentele vânzări de vagoane. Astfel, în timpul discuțiilor, la un moment dat, Moți Doru a spus " ei au scos la un leu inițial, întreabă-l pe Enache, directorul vostru de la București......și tot o scăzut și tot o scăzut și o tot o scăzut până a ajuns la 40 de bani, la 40 de bani pe kg, ne-am băgat noi și am cumpărat, nimeni nu o cumpăra la un leu, Gelu..!".

În continuare, Moți Doru a susținut " acum doi ani ați cumpărat la 90 de bani, eu așa știu!". Din discuția celor doi, rezultă implicit că licitația de vânzare a vagoanelor a fost aranjată, în sensul că la oferta de vânzare a vagoanelor pe bursă nu s-a prezentat nimeni, astfel că prețul cerut a tot scăzut până la cuantumul în care SC REMAT SA CĂLĂRAȘI a fost de acord să cumpere. În acest sens, Moți Doru a susținut ; este o procedură care trebuie respectată, ea a fost scoasă în aprilie licitația la vagoane că de aia vă pune acuma pe voi să inventariați, ei scot în aprilie dar dacă nimeni nu se prezintă mai durează 30 de zile, iar se reia procedura!", iar în completare, Corodan Gelu, a susținut; "și tot scade cu 10%, 10 %!", la care interlocutorul i-a răspuns afirmativ,; corect, corect corect!".

În aceeași zi, la ora 13,35, inc. Corodan Gelu, l-a contactat Enache Florin, Director vagoane în cadrul S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A, căruia i-a comunicat că Moți Doru i-a solicitat să facă o garnitură de tren din vagoanele propuse pentru casare, pe care să le transporte pe roți proprii de la Ronaț Triaj, la Timișoara Sud. Enache Florin i-a spus lui Corodan Gelu să dea curs cererii de transport, însă acesta din urmă a spus că nu poate să facă acest lucru deoarece vagoanele nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru a putea fi puse în mișcare.

Inculpatul Filip Corneliu, a fost desemnat responsabil cu casarea în cadrul CZM Timișoara, prin ordinul 104/06.09.2016 emis de către managerul Mașcovescu Mircea. Acesta a centralizează toate documentația de casare și a înaintat-o la Centrala București.

Se impune a fi observată convorbirea telefonică pe care acesta a avut-o în data de 12.10.2016, ora 15.11, cu o persoană de sex masculin, discutând despre osiile recuperate și tipurile de vagoane care urmează să fie casate.

Inculpatul Mutascu Mihai, este șeful oficiului tehnic și este omul de încredere al managerului Mașcovescu Mircea. În cazurile în care unii dintre membrii comisiilor de casare își manifestau reticența în a-și da concursul la activitatea infracțională, inculpatul avea rolul de a exercita presiuni asupra acestora cu desfacerea contractului de muncă, pierderea locuinței de serviciu etc.

Al treilea palier al grupului infracțional organizat, este constituit din reprezentanții S.C. REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, beneficiara contractului nr. V.1.5/709/2016. Documentul a fost semnat de către Directorul general Ion Găbreanu, Contabilul șef Elena Ana și Responsabilul de contract Stănel Rădulescu, aceștia acționând din dispoziția și sub coordonarea acționarului și administratorului de fapt Tawil Abbas.

Din valorificarea mandatelor de supraveghere tehnică emise în cauză de către Judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Timiș, s-a desprins cu evidență faptul că activitatea SC REMAT SA CĂLĂRAȘI este coordonată în fapt de acționarul Tawil Abbas, acesta fiind implicat în mod direct în derularea contractului încheiat cu SC REMAT SA CĂLĂRAȘI și în valorificarea ulterioară a deșeurilor metalice rezultate din casarea vagoanelor.

Din această perspectivă, sunt emblematice convorbirile telefonice dintre inc.Tawil Abbas și reprezentantul principalului client al societății - SC SILCOTUB SA ZALĂU - de unde rezultă destinația finală a cantităților de oțel preluate de SC REMAT SA CĂLĂRAȘI de la S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A. Se constată astfel că oțelul este produsul cel mai puternic negociat între părți, caz în care SC REMAT SA CĂLĂRAȘI ajunge să vândă oțelul către SC SILCOTUB SA cu prețul de 255-260 dolari/tonă. Aspectele rezultate din interceptările convorbirilor telefonice se coroborează cu mențiunile facturilor încheiate între SC REMAT SA CĂLĂRAȘI și SC SILCOTUB SA.

Astfel, la data de 07.12.2016, la ora 14.20, Tawil Abbas a fost sunat de către numnitul Alex Teșoi, reprezentantul Silcotub, și din discuțile purtate între aceștia a rezultat că prețul pentru tona de oțel, este de 250 dolari/tonă. În timpul discuțiilor, cei doi au folosit sintagma "pentru greu special, 250 de dolari pe tonă!„ și pentru " mediu, dacă e mediu din ăla industrial......240 dolari pe tonă!", făcând referire la tabla obținutăm din valorificarea vagoanelor.

La data de 08.12.2016, la ora 13.28, Tawil Abbas a primit un mesaj de la postul telefonic cu nr. 0722289130, cu următorul conținut ; "Alex tesoi acceptat 255 pt greu/special și 180 pentru șpasn!", rezultând astfel că de la numitul Alex Teșoi, a primit pentru oțel, denumit "greu!", un preț de 255 dolari/tonă.

Într-o altă convorbire din data de 09.12.2016, orele 12.05, Alex Teșoi a purtat o discuție telefonică cu Tawill Abbas în care au discutat despre prețuri și estimări pentru livrări. În timpul convorbirii, cei doi interlocutori au convenit asupra unei comenzi de 1500 de tone, din care 300 de tone de "special" și 1200 de tone de "greu", stabilind ca prețul pe tona de "greu" să fie de 255 de dolari, iar la tona de " special", un preț de 260 de dolari.

Nu în ultimul rând, trebuie semnalat faptul că, din cercetări, a rezultat că la finele lunii decembrie 2016, CFR MARFĂ" S.A. a scos la licitație, prin Bursa de Mărfuri, un nou lot de vagoane. Despre acest aspect, Tawil Abbas a purtat mai multe discuții cu numnitul Alex Teșoi, reprezentantul Silcotub, rezultând că rezultatele licitației pot fi influențate prin neprezentarea la licitație, fapt care atrage o scădere a prețului cerut prin bursă. Astfel, în convorbirea din data de 27.12.2016, ora 14.55, Tawil Abbas i-a spus lui Alex Teșoi, că nu se va prezenta la licitația deschisă pentru vânzarea de vagoane, pentru ca apoi, în aceeași discuție, să spună " și totuși, pentru rezerva ta în februarie merită!", rezultând că va aștepta până în luna februarie a anului 2017, când prețul cerut prin bursă va scădea.

În vederea preluării deșeurilor rezultate din casare, S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A a desemnat la nivelul fiecărei comisii de casare constituite la nivelul sucursalelor societății de transport, câte un reprezentant care conform "Convenției comune de lucru", emisă de către Serviciul de Exploatare Vagoane din cadrul structurii centrale a firmei de transport, semnată de către directorul general al S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A - Crăciun Mihuț Constantin și directorul SC REMAT SA CĂLĂRAȘI - Găbreanu Ion, au întocmit împreună cu reprezentanții comisiilor de casare mai multe documente, cum sunt procese verbale de predare - primire, procese verbale de tăiere, note de cântar, în care s-a omis menționarea cantităților de deșeuri de oțel.

La nivelul Centrului Zonal Marfă Timișoara, din partea SC REMAT S.A. CĂLĂRAȘI, au fost desemnați Moți Doru și ulterior Goldrac Lucian Remus, care au participat la activitățile stabilite conform convenției de lucru.

Nu în ultimul rând, după cum explicam, unii dintre angajații S.N.T.F.M. "CFR MARFĂ" S.A refuzau să intre în comisiile de casare, realizând caracterul ilegal al demersurilor efectuate și al actelor ce trebuiau întocmite în fals pentru a oculta activitatea infracțională, situații în care atât funcționarii din conducerile sucursalelor cât și reprezentanții societății beneficiare exercitau amenințări asupra acestora cu desfacerea contractelor de muncă, determinându-i pe unii să-și reconsidere poziția inițială.

Această atitudine intimidantă a fost exercitată și de inc. Moti Doru, după cum se poate desprinde din interceptările ambientale efectuate de colaboratorul autorizat în cauză.

Săvârşirea infracţiunilor de către inculpaţi rezultă din întregul material probator administrat în cauză până la acest moment, respectiv: procese-verbale de investigaţii, declaraţiile colaboratorului autorizat şi procesele-verbale întocmite de aceștia, conform art.148 alin.5 C.p.p., procese-verbale de redare a interceptărilor telefonice, înscrisuri care atestă modul de derulare a contractului și documentele întocmite cu ocazia casării vagoanelor, declarații de martori, declarații de suspecți și de inculpați, procese-verbale de percheziţie."

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga comentariu

Nume*

Comentariu